ההסתדרות 113 | חולון

על ציר עירוני ראשי במסגרת תמ"א 38/2 פינוי של שישה דיירים תוך מתן מלאו הערבויות והבטוחות. הריסת הבניין הישן ובניית בניין חדש בן 20 יח"ד.הפרוייקט נבנה בהתאם

לכל התקנים המחמירים כגון התקו לבניה ירוקה ללא התפשרות על טיב החומרים .