חדשנות עירונית

התחדשות עירונית פועלת בשלושה מסלולים:

תמ"א 38 – הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתו"ב. התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה ת"י 413, נכנס לתוקף בשנת 1975 והיה למחייב החל מינואר 1980.

לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה, לאור זאת, עלה החשש שבהתרחש רעידת אדמה חזקה בישראל יגרום הדבר להתמוטטות מבנים רבים ולאלפי הרוגים.

מטרתה של תמ"א 38 היא להעניק תמריץ כלכלי לחיזוק מבנים על ידי הענקת זכויות בנייה מוגדלות וכן קיצור ההליכים הבירוקרטיים לקבלת היתר בנייה ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנה שבבעלותם.

תמ"א 38/1 – עיבוי חיזוק מבנים

במסגרת הפרויקט מתבצע חיזוק של הבניין הקיים מפני רעידות אדמה. לכל דירה מתווספים ממ"ד ומרפסות, ובחלק מהמקרים גם מחסן וחניה. בנוסף, מתבצע שיפוץ חיצוני של הבניין, שיפוץ של הלובי, חדר המדרגות והתשתיות וכן הוספת מעלית. 

תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה מחדש

הפרויקט כולל הריסה של הבניין ובנייתו מחדש במודל של "פינוי – בינוי" שוועדה מקומית רשאית לאשר ללא צורך בשינוי תב"ע או בהליכים אחרים שהם חלק ממודלים מורכבים יותר של פינוי בינוי. במסגרת תמ"א 38/2 נחתמת עסקה בין היזם לבעלי הדירות בבניין הישן, שבה מעבירים לידיו את זכויות הבנייה במגרש ובבניין לשם הריסתו ובניית בניין חדש, שבו יהיו זכאים לדירה חדשה ומשופרת.

פינוי בינוי – 

פרויקטים של פינוי בינוי נועדו לשדרג אזורים עירוניים ישנים או מוזנחים  לאזורי מגורים חדשים ומטופחים, ומתקדמים, במטרה לשפר את רמת הדיור ואיכות החיים של התושבים ותוך כך לנצל באופן אופטימלי את הקרקעות בערים ולשמור על "ריאות ירוקות" ושטחים פתוחים.

חוק "פינוי בינוי ", שנחקק ב- 1965 והפך למדיניות רשמית ב- 1998, מאפשר למשרד השיכון והבינוי להצהיר על שטח כמיועד לפינוי התושבים בכדי להרוס את המבנים ולבנות במקומם מבני מגורים חדשים. החוק עבר תיקון ב-2006, כדי לתת מענה לתופעת "הדייר הסרבן", שבה דייר אחד המסרב לחתום על הסכם יכול היה לעצור פרויקט שלם, ובכך לפגוע ביתר הדיירים שמבקשים לשדרג את תנאי המגורים שלהם.

בתיקון נקבע כי אם 80% מהדיירים מעוניינים לחתום, והדייר מסרב באופן בלתי- סביר, הם רשאים לתבוע אותו – ועליו לשאת באחריות לנזק שנגרם להם.

תהליך ההתחדשות

כאן יחד איתכם.

צוות כאן מעורב בכל שלב בפרויקט, מתחילתו ועד לסיומו, כך שכל פרויקט תמיד מקבל אצלנו את מירב תשומת הלב שמגיעה לו, ובסופו של תהליך מאפשר לנו לספק מוצר איכותי ויפה, בבניין חדש – בסביבה חדשה ויפה.

נציגות דיירים חזקה

התאגדות הדיירים ומינוי נציגות חזקה בעלת יכולת הסברה גבוהה ורצון "לעבוד" למען הצלחת הפרויקט היא בעלת חשיבות מכרעת.

הכנה להגשה להיתר

הכנה להגשה להיתר

אנחנו מתחילים בביצוע בדיקות מתקדמות, תכנון מפורט והגשת הבקשה להיתר לוועדה מקומית עד לקבלת היתר הבנייה. הניסיון וההכרות שלנו עם כל הגורמים מאפשרים לנו לייעל תהליכים כדי שנוכל להתחיל את העבודה במועד המוקדם ביותר.

חותמים לעתיד חדש נפלא

זה השלב שבו נחתום על חוזה המפרט את שלבי הפרויקט השונים ומועד קיומם. החוזה מרחיב בפירוט על נושאים חשובים כמו: תכניות עקרוניות, מפרט טכני, זכויות וחובות שני הצדדים, מסגרת שעות עבודה והצגת ערבויות כדי שתהיו בטוחים לאורך כל התהליך.

מתחילים לבנות לכם בניין חדש

הקמת הבניין בשימוש בשיטות עבודה מתקדמות ובטכנולוגיות חדשיות, תוך פיקוח הדוק של מפקחי החברה בשבילוב מפקח הבנייה מטעם הדיירים המוודא את טובת הדיירים.

ליווי משפטי לאורך כל הדרך

לבחירת עורך הדין אשר ייצג וילווה אתכם לאורך הפרויקט חשיבות עליונה. בחירת עורך דין אמין, מקצועי ומומחה בתחום, תבטיח שהתהליך יבוצע ביעילות ובמהירות האפשרית.

מפתח חדש לדירה אין מרגש מזה

עם קבלת טופס 4 וטופס גמר המעיד על סיום העבודות, מגיע הפרויקט לסיומו וממאוכלס לשביעות רצונם המלא של הדיירים במועד שנקבע מראש.