גללו להמשך
קריאה

הכנסת 5, חולון

לאחר קום המדינה, העמידה חברת שיכון לרשות העיר שטחים נוספים למלאכה ולתעשיה קואופרטיבית, חברת רסקו החלה בעבודתה בחולון ובתנופת בניה. בתחילת שנות ה - 60 הוקמו שכונות רסקו א' ב' ו - ג'. 

במרכז השכונה בסמוך לתוואי הרכבת הקלה יוקם פרויקט הכנסת 5 בצמוד אל פרוייקט הכנסת 7 אשר גם אותו מובילה החברה. הפרוייקטים מתאפיינים בבניה מרקמית ועיצוב אורבני מודרני. שטח המגרש 632 מר' והפרוייקט יכלול 6 יח"ד להריסה ובמקומם ייבנה בנין בן 7 קומות כולל קומת הקרקע ובו 23 יח"ד. 

צפי לקבלת היתר  ספטמבר 25

הריסה של
6 יח״ד

   בניית

23

יח״ד

7 קומות

מעל קומת הקרקע

מיקום

סמוך לתוואי הרכבת הקלה

שטח החלקה הוא כ –

632

מ״ר

בניה מרקמית 

ועיצוב אורבני מודרני

צפי להתחלת העבודות:

ספטמבר 2025

דילוג לתוכן