גללו להמשך
קריאה

הניצנים 9, חולון

בגבולה הצפוני של חולון ממוקמת שכונת תל גיבורים, שהוקמה בשנות ה - 50 של המאה הקודמת. השכונה עתידה לשנות את פניה בעקבות מיזמי פינוי ובינוי ובעקבות התכנון התחבורתי המסועף שעתיד להיבנות.

במרכזה של השכונה עתיד להיהרס שיכון בן 2 קומות ובו 12 יח"ד וייבנה בנין בן 7 קומות כולל קומת הקרקע ובו כ-  46 יח"ד, בהתאם להוראות תוכנית ח 619 תמהיל הדירות מגוון וכולל דירות גן ודירות גג (פנהאוז) ועיצוב הפרוייקט יותאם לתוואי המתחדש והמודרני של השכונה. 

צפי לקבלת היתר פברואר 26

הריסת שיכון בן 2 קומות
ובו 12 יח״ד

בנית

46

יחידות
דיור

בנין בן 7 קומות

כולל קומת הקרקע

מיקום:

גבולה הצפוני של

שכונת תל גיבורים

תמהיל הדירות מגוון:

 דירות גן ודירות גג (פנטהאוז)

תוכנית ח/619, התחדשות עירונית של עיריית חולון

צפי להתחלת עבודות:

פברואר
2026

דילוג לתוכן