בתכנון

גללו להמשך
קריאה

הכנסת 7, חולון

לאחר קום המדינה, העמידה חברת שיכון לרשות העיר שטחים נוספים למלאכה ולתעשיה קואופרטיבית, חברת רסקו החלה בעבודתה בחולון ובתנופת בניה. בתחילת שנות ה - 60 הוקמו שכונות רסקו א' ב' ו - ג'.  במרכז השכונה בסמוך לתוואי הרכבת הקלה יוקם פרויקט הכנסת 5 בצמוד אל פרוייקט הכנסת 5 אשר גם אותו מובילה החברה. הבנין הקיים הוגדר כמבנה מסוכן והחברה נרתמה לפעול במהירות לתיקון הליקויים וחיזוק המבנה ואף פעלה להסדרת הגדרתו כמבנה מסוכן בעירייה. הפרוייקטים מתאפיינים בבניה מרקמית ועיצוב אורבני מודרני. שטח המגרש 577 מר' והפרוייקט יכלול 4 יח"ד להריסה ובמקומם ייבנה בנין בן 7 קומות כולל קומת הקרקע ובו 20 יח"ד. 

צפי לקבלת היתר נובמבר  25

הריסה של
4 יח״ד

בנית

20

יחידות
דיור

7 קומות

מעל קומת הקרקע

מיקום:

סמוך לתוואי רכבת
המטרו העתידית

שטח החלקה הוא כ-

577

מ״ר

בניה מרקמית

עיצוב אורבני מודרני

צפי לתחילת עבודות:

נובמבר 2025

דילוג לתוכן